Könyvtárhasználati szabályzat

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
8630 Balatonboglár, Tavasz u. 1.
Tel: 06-85-550-047 E-mail: olvaso@bbkvtar.hu
www.bbkvtar.hu

Érvényes: 2016. december hó 08. napjától

A Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár szolgáltatásait minden természetes és jogi személy részére korlátozás nélkül és közvetlenül biztosítja.
Az 1997. évi CXL tv. a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, ezen belül a könyvtárhasználók jogait és a könyvtárhasználat feltételeit. Legfontosabb kitétele 56.§ (1), melyben a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. A Városi Könyvtár ennek megfelelően szabályozza valamennyi részlegének használatát. Könyvtárunk nyilvános közművelődési könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja.

A könyvtár alapszolgáltatásai:

– a dokumentumok helyben használata
– tájékoztatás a saját és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól
– állományfeltáró eszközök használata
– eKözszolgáltatások (Ügyfélkapu) ingyenes használataEzek a szolgáltatások ingyenesek minden felhasználó számára.

A könyvtárhasználók jogai:

– alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen
– egyéb szolgáltatások igénybevétele a szabályzatban rögzített módon.

A könyvtárhasználók kötelezettségei:

– az általuk kölcsönzött, helyben olvasott dokumentumok épségének megőrzése
– az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása az előírt módon
– az intézmény eszközeinek rendeltetésszerű használata.

A könyvtárhasználat feltételei:
Az alapszolgáltatások és a könyvtári dokumentumok helyben használata beiratkozás nélkül igénybe vehetők.
A dokumentumok kölcsönzésének és az egyéb szolgáltatások igénybevételének feltétele a beiratkozás.

BEIRATKOZÁSHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangkazetták, hanglemezek, CD-lemezek, videokazetták, DVD-lemezek) kölcsönzése.
A könyvtári tagság, azaz a beiratkozás feltétele, hogy a szolgáltatást igénybe vevő közölje és érvényes dokumentummal – személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél, jogosítvány- igazolja az alábbi adatait: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakhelye és tartózkodási helye és az azonosításra szolgáló dokumentum száma. A könyvtár kéri az olvasók következő adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező: foglalkozás és a munkahely neve, címe, telefonszám, e-mail cím.
Beiratkozáskor a használók személyi adataik hitelt érdemlő igazolása mellett (személyi igazolvány, vagy útlevél) aláírásukkal vállalják a könyvtár használati szabályainak megismerését és betartását. Gyermek olvasókért a szüleik vállalnak kezességet.
A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása számítógépen történik.
A felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.
Beiratkozáskor az arra kötelezetteknek ún. beiratkozási díjat kell fizetni, mely a beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes. Nem kell beiratkozási díjat fizetni a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek. Nem fizetnek beiratkozási díjat a más könyvtárakban dolgozó személyek. A beiratkozási díj mértéke eltérő lehet. A kedvezményre való jogosultságot (50%) igazolni kell. (Érvényes diákigazolvány, pedagógus igazolvány, közgyűjteményi és közművelődési dolgozók részére kiadott igazolvány.)
Az aktuális beiratkozási díjakat az alábbi táblázat részletezi:

Beiratkozási díjak:

Könyvek, folyóiratok régebbi számai Médiatár
(csak beiratkozott olvasók részére)
Internet használat
70 éven felüliek,
könyvtári dolgozók
 ingyenes  600,-Ft/28 nap látogatóknak 200,-Ft/ megkezdett óra beiratkozott olvasóknak 50,-Ft/ megkezdett óra KEDVEZMÉNYES BÉRLETEK: 10 x 1 óra 500,-Ft 30 x 1 óra 900,-Ft Bérlet beiratkozott olvasóknak: 1000,-Ft/1év (napi egy óra) Csúcsforgalom, sorban állás idején a könyvtár vezetője a napi használatot 1 órában korlátozhatja.
Pedagógusok 400,-Ft 600,-Ft/28 nap
Nyugdíjasok,
GYES-en, GYED-en lévők, diákok, munkanélküliek
400 ,-Ft/365 nap 600,-Ft/28 nap
Dolgozók 800,- Ft /365 nap 600,-Ft/28 nap
16 éven aluliak ingyenes 600,-Ft/28 nap

A nyomtatott dokumentumok kölcsönzési határideje 28 nap. Ez a határidő, ha más olvasó nem jegyeztette elő azokat- két alkalommal meghosszabbítható 28-28 nappal. Hosszabbítás lehetséges, interneten, e-mailben, telefonon és személyesen. A lejárt határidejű dokumentumokra késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj naponta, dokumentumonként 10,-Ft. A kézikönyvtárból esetenként kiadott könyvek kölcsönzési határideje 7 nap, mely egyszer meghosszabbítható. Az egy alkalommal kivihető kézikönyvek száma 2 db, ennél több könyv kölcsönzése csak egyedi elbírálással, a könyvtár igazgatójának engedélyével lehetséges.
A Médiatár dokumentumainak (hangkazetták, videokazetták, CD-k és DVD-lemezek) kölcsönzési határideje 7 nap. A kölcsönzési határidő a nyomtatott dokumentumokhoz hasonlóan meghosszabbítható 7-7 nappal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő azokat. Lejárt dokumentumai után késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj összege: 50,- Ft / db / nap.

Egy olvasó egyszerre összesen 14 dokumentumot kölcsönözhet ki, ebből 10 lehet nyomtatott dokumentum és 4 db a Médiatár dokumentuma.
Az olvasó kölcsönzéseit bármikor távolról, interneten keresztül is ellenőrizheti. Ehhez nem kell mást tennie, mint internetes oldalunkat (www.bbkvtar.hu) felkeresni, a főoldalon található „Olvasói állapot” menüpontra kattintani. Itt meg kell adnia az azonosítóját és a jelszavát és láthatóvá válik az általunk nyilvántartott kölcsönzés. Ugyanitt olvasóink hosszabbíthatnak (nem lejárt dokumentumok kölcsönzése esetén) és előjegyezhetnek is.
Az olvasót e-mail címének megadásával elektronikus üzenetben automatikusan értesítjük kölcsönzéseinek állapotáról, lejáratáról, illetve előjegyzett, vagy könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumainak állapotáról.

TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉHEZ KÖTÖTT TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

 
Másolatszolgáltatás:
Fénymásolás díja: A/4 20,- Ft/oldal
A/3 30,- Ft/oldal
Nyomtatás (fekete-fehér): A/4(szöveges) 15,- Ft/oldal
A/4 (kép) 20,- Ft/oldal
Színes nyomtatás A/4-ben 200,- Ft/oldal
Fax küldése: 200,- Ft/oldal
Szkennelés: 30 oldalig ingyenes, ez felett 50,- Ft/oldal

 

 

 

Térítéses szolgáltatásaink a helyi és környékbeli oktatási intézmények oktatási, nevelési célú foglalkozásaira ingyenesen vehetők a pedagógusok által igénybe.

Digitális és számítógépes szolgáltatásaink a könyvtár Számítógép- és internet-használati szabályzatának elfogadásával elérhetőek.

Más könyvtárból kölcsönzött dokumentumok (könyvtárközi kölcsönzés) szolgáltatása esetén a kölcsönzési idő egyedi lehet, a küldő könyvtár állapítja meg. Hosszabbítást kérni kizárólag a lejárati idő előtt lehet, melynek megadása a küldő könyvtár joga. A könyvtárközi szolgáltatás díja:
– eredeti dokumentum kérése esetén könyvenként 625,- Ft postai küldés átalánydíja
– másolat, elektronikusan küldött dokumentum szolgáltatás esetén a küldő könyvtár díjszabása szerint.

Az elvesztett, megrongált dokumentumok pótlásának módjai:
– a dokumentum eredeti, vagy újabb kiadásának megvásárlásával
– a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével.

Kártérítési kötelezettség:

A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás során intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.

A könyvtár vezetője időszakosan és alkalomszerűen meghatározhat, hirdethet napokat, mikor bizonyos térítési díjakat elenged az állomány védelme és a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében.

A VÁROSI KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI RENDJE:

Hétfő 9-12 13-18
Kedd ZÁRVA
Szerda 9-12 13-18
Csütörtök 9-12 13-18
Péntek 9-12 13-18
Szombat 9-13
Vasárnap ZÁRVA

Augusztus 18-31-ig a könyvtár ZÁRVA tart!

Comments are closed.