logo

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
8630 Balatonboglár, Tavasz u. 1.
Tel: 06-85-550-047 E-mail: olvaso@bbkvtar.hu
www.bbkvtar.hu
Érvényes: 2016. december hó 08. napjától

 

A Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár szolgáltatásait minden természetes és jogi személy részére korlátozás nélkül és közvetlenül biztosítja. Az 1997. évi CXL tv. a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, ezen belül a könyvtárhasználók jogait és a könyvtárhasználat feltételeit. Legfontosabb kitétele 56.§ (1), melyben a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. A Városi Könyvtár ennek megfelelően szabályozza valamennyi részlegének használatát. Könyvtárunk nyilvános közművelődési könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja.


A könyvtár alapszolgáltatásai: - a dokumentumok helyben használata - tájékoztatás a saját és a nyilvános könyvtári rendszer szolgáltatásairól - állományfeltáró eszközök használata - eKözszolgáltatások (Ügyfélkapu) ingyenes használataEzek a szolgáltatások ingyenesek minden felhasználó számára.

 

A könyvtárhasználók jogai: - alapszolgáltatások igénybevétele ingyenesen - egyéb szolgáltatások igénybevétele a szabályzatban rögzített módon.

 

A könyvtárhasználók kötelezettségei: - az általuk kölcsönzött, helyben olvasott dokumentumok épségének megőrzése - az elveszett, megrongált dokumentumok pótlása az előírt módon - az intézmény eszközeinek rendeltetésszerű használata.

 

A könyvtárhasználat feltételei: Az alapszolgáltatások és a könyvtári dokumentumok helyben használata beiratkozás nélkül igénybe vehetők. A dokumentumok kölcsönzésének és az egyéb szolgáltatások igénybevételének feltétele a beiratkozás.

 

BEIRATKOZÁSHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

 

Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangkazetták, hanglemezek, CD-lemezek, videokazetták, DVD-lemezek) kölcsönzése. A könyvtári tagság, azaz a beiratkozás feltétele, hogy a szolgáltatást igénybe vevő közölje és érvényes dokumentummal - személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél, jogosítvány- igazolja az alábbi adatait: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó lakhelye és tartózkodási helye és az azonosításra szolgáló dokumentum száma. A könyvtár kéri az olvasók következő adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező: foglalkozás és a munkahely neve, címe, telefonszám, e-mail cím. Beiratkozáskor a használók személyi adataik hitelt érdemlő igazolása mellett (személyi igazolvány, vagy útlevél) aláírásukkal vállalják a könyvtár használati szabályainak megismerését és betartását. Gyermek olvasókért a szüleik vállalnak kezességet. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása számítógépen történik. A felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős. Beiratkozáskor az arra kötelezetteknek ún. beiratkozási díjat kell fizetni, mely a beiratkozás napjától számított 1 évig érvényes. Nem kell beiratkozási díjat fizetni a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek. Nem fizetnek beiratkozási díjat a más könyvtárakban dolgozó személyek. A beiratkozási díj mértéke eltérő lehet. A kedvezményre való jogosultságot (50%) igazolni kell. (Érvényes diákigazolvány, pedagógus igazolvány, közgyűjteményi és közművelődési dolgozók részére kiadott igazolvány.) Az aktuális beiratkozási díjakat az alábbi táblázat részletezi:

 

Beiratkozási díjak:

 

Könyvek, folyóiratok régebbi számai Médiatár (csak beiratkozott olvasók részére) Internet használat
70 éven felüliek, könyvtári dolgozók  ingyenes  600,-Ft/28 nap látogatóknak 200,-Ft/ megkezdett óra beiratkozott olvasóknak 50,-Ft/ megkezdett óra KEDVEZMÉNYES BÉRLETEK: 10 x 1 óra 500,-Ft 30 x 1 óra 900,-Ft Bérlet beiratkozott olvasóknak: 1000,-Ft/1év (napi egy óra) Csúcsforgalom, sorban állás idején a könyvtár vezetője a napi használatot 1 órában korlátozhatja.
Pedagógusok 400,-Ft 600,-Ft/28 nap
Nyugdíjasok, GYES-en, GYED-en lévők, diákok, munkanélküliek 400 ,-Ft/365 nap 600,-Ft/28 nap
Dolgozók 800,- Ft /365 nap 600,-Ft/28 nap
16 éven aluliak ingyenes 600,-Ft/28 nap

 

A nyomtatott dokumentumok kölcsönzési határideje 28 nap. Ez a határidő, ha más olvasó nem jegyeztette elő azokat- két alkalommal meghosszabbítható 28-28 nappal. Hosszabbítás lehetséges, interneten, e-mailben, telefonon és személyesen. A lejárt határidejű dokumentumokra késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj naponta, dokumentumonként 10,-Ft. A kézikönyvtárból esetenként kiadott könyvek kölcsönzési határideje 7 nap, mely egyszer meghosszabbítható. Az egy alkalommal kivihető kézikönyvek száma 2 db, ennél több könyv kölcsönzése csak egyedi elbírálással, a könyvtár igazgatójának engedélyével lehetséges. A Médiatár dokumentumainak (hangkazetták, videokazetták, CD-k és DVD-lemezek) kölcsönzési határideje 7 nap. A kölcsönzési határidő a nyomtatott dokumentumokhoz hasonlóan meghosszabbítható 7-7 nappal, amennyiben más olvasó nem jegyezte elő azokat. Lejárt dokumentumai után késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj összege: 50,- Ft / db / nap.

 

Egy olvasó egyszerre összesen 14 dokumentumot kölcsönözhet ki, ebből 10 lehet nyomtatott dokumentum és 4 db a Médiatár dokumentuma. Az olvasó kölcsönzéseit bármikor távolról, interneten keresztül is ellenőrizheti. Ehhez nem kell mást tennie, mint internetes oldalunkat (www.bbkvtar.hu) felkeresni, a főoldalon található „Olvasói állapot” menüpontra kattintani. Itt meg kell adnia az azonosítóját és a jelszavát és láthatóvá válik az általunk nyilvántartott kölcsönzés. Ugyanitt olvasóink hosszabbíthatnak (nem lejárt dokumentumok kölcsönzése esetén) és előjegyezhetnek is. Az olvasót e-mail címének megadásával elektronikus üzenetben automatikusan értesítjük kölcsönzéseinek állapotáról, lejáratáról, illetve előjegyzett, vagy könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumainak állapotáról.

 

TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉHEZ KÖTÖTT TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

 

 
Másolatszolgáltatás:
Fénymásolás díja: A/4 20,- Ft/oldal
A/3 30,- Ft/oldal
Nyomtatás (fekete-fehér): A/4(szöveges) 15,- Ft/oldal
A/4 (kép) 20,- Ft/oldal
Színes nyomtatás A/4-ben 200,- Ft/oldal
Fax küldése: 200,- Ft/oldal
Szkennelés: 30 oldalig ingyenes, ez felett 50,- Ft/oldal

 

Térítéses szolgáltatásaink a helyi és környékbeli oktatási intézmények oktatási, nevelési célú foglalkozásaira ingyenesen vehetők a pedagógusok által igénybe. Digitális és számítógépes szolgáltatásaink a könyvtár Számítógép- és internet-használati szabályzatának elfogadásával elérhetőek.

 

Más könyvtárból kölcsönzött dokumentumok (könyvtárközi kölcsönzés) szolgáltatása esetén a kölcsönzési idő egyedi lehet, a küldő könyvtár állapítja meg. Hosszabbítást kérni kizárólag a lejárati idő előtt lehet, melynek megadása a küldő könyvtár joga. A könyvtárközi szolgáltatás díja: - eredeti dokumentum kérése esetén könyvenként 625,- Ft postai küldés átalánydíja - másolat, elektronikusan küldött dokumentum szolgáltatás esetén a küldő könyvtár díjszabása szerint.

 

Az elvesztett, megrongált dokumentumok pótlásának módjai: - a dokumentum eredeti, vagy újabb kiadásának megvásárlásával - a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével.

 

Kártérítési kötelezettség:

A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás során intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül. A könyvtár vezetője időszakosan és alkalomszerűen meghatározhat, hirdethet napokat, mikor bizonyos térítési díjakat elenged az állomány védelme és a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében.

 

A VÁROSI KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI RENDJE:

Hétfő 9-12 13-18
Kedd ZÁRVA
Szerda 9-12 13-18
Csütörtök 9-12 13-18
Péntek 9-12 13-18
Szombat 9-13
Vasárnap ZÁRVA
Augusztus 18-31-ig a könyvtár ZÁRVA tart!

Olvasóinknak

Nyitvatartás

Hétfő 9-12, 13-18
Kedd ZÁRVA
Szerda 9-12, 13-18
Csütörtök 9-12, 13-18
Péntek 9-12, 13-18
Szombat 9-13
Vasárnap ZÁRVA

Látogatások

Jelenleg: 1
Mai: 3.474
Tegnap: 2.844
Tegnapelőtt: 3.840
Utolsó héten: 26.718
Egy éve: 986.262

Nyelv

         


Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
8630 Balatonboglár, Tavasz u. 1. Tel.: +36 85 550-047 Email: info@bbkvtar.hu

facebook  Kövessen minket a facebook-on is!